faqja e pare  |  per ne  |  sherbimet  |  lajmet |  klientet  |  pikateng  |  shq

 

Shërbimet

Rrjeti Kosovar për Telekomunikacion Tokësor (RrKTT) është një organizatë joqeveritare dhe joprofitabile, që menaxhon, mbikqyr dhe mirëmban rrjetin e transmetuesve të programeve radio-televizive kosovare. Rrjeti jonë është ndërtuar me donacione të Qeverisë së SHBA-ve (përmes USAID-it) dhe të Qeverisë së Japonisë (përmes UNDP-së). USAID-i edhe më tej e mbështet organizatën tonë, për të siguruar kështu mbarëvajtjen e punëve operative dhe mirëmbajtjen e pajisjeve tona.

Pajisja dhe shërbimet e RrKTT-së shfrytëzohen gjithashtu edhe nga disa organizata të tjera. Shërbimet e telefonisë mobile, transferi i shpejtë i të dhënave dhe shpërndarja e Internet-it – janë gjithashtu mundësi të RrKTT-së.

Sistemi i RrKTT-së përbëhet nga shtatë punkte në mbarë Kosovën dhe një punkti qendror në Prishtinë. Infrastruktura e RrKTT-së mundëson punë të pandërprerë të sistemit gjatë 24 orëve të ditës, duke iu falënderuar rrugëve të ndërtuara deri te çdonjëri punkt, duke iu falënderuar linjave elektrike të pavarura, duke iu falënderuar gjeneratorëve përkatës dhe rezervuarëve të mëdhenj me kapacitet sinjifikant prej 25000 litrash.

 

punesimi / kontakti / site map
Copyright KTTN.net 2004. All rights reserved.