faqja e pare  |  per ne  |  sherbimet  |  lajmet |  klientet  |  pikateng  |  shq

 

Punësimi

Ju falemnderojmë që i keni parasysh mundësitë e punësimit në Rrjetin Kosovar për Transmetim Tokësor.

Resurset humane janë vlera më e madhe e organizatës tonë, dhe qëllimi ynë është që secili nga të punësuarit në RrKTT të involvohet dhe gëzojë suksesin e organizatës.

Organizata është e dedikuar në ofrimin e ambientit që i shtyen të punësuarit që të ofrojnë sa më shumë nga potenciali dhe kreativiteti që kanë, duke ofruar kompensim të mirë material, kushte të mira të punës dhe mundësi të përparimit profesional.

Momentalisht nuk kemi vende të hapura pune!

 

 

punesimi / kontakti / site map
Copyright KTTN.net 2004. All rights reserved.